Pomiary i prace geodezyjne – GeoGlob Sp. z o.o.

Firma GeoGlob Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w tradycyjnych usługach geodezyjnych. Tworzymy m.in. opracowania dokumentacji do celów projektowych oraz prawnych. Podstawą naszej biznesowej aktywności są specjalistyczne pomiary inżynieryjne, w tym m.in. obsługa budownictwa drogowo-mostowego, hydroinżynieryjnego, przemysłowego, monitoring przemieszczeń i odkształceń, a także obsługa geodezyjna badań sejsmicznych. Realizujemy projekty zarówno dla klientów z kraju, jak i dla zagranicznych kontrahentów. Co więcej, nasza działalność przeznaczona jest dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Naszą specjalnością jest geodezyjna obsługa inwestycji.

O nas

Firma GeoGlob Sp. z o.o. jest kontynuacją działalności firmy GeoGlob s.c,, która powstała w 2009 r. Ponadto w sierpniu 2012 r. został  przyłączony do nas dział geodezji firmy GEOTOR działającej w Toruniu. Dzięki połączeniu działalności jesteśmy przygotowani na świadczenie kompleksowych usług geodezyjnych dla szerszego grona klientów. Siedziba firmy GeoGlob Sp. z o.o mieści się w Toruniu, jednak nie zamykamy się jedynie na rynek lokalny. Oferujemy tradycyjne usługi geodezyjne[oferta], a także specjalistyczne pomiary inżynieryjne. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać rzetelnych pomiarów i prac geodezyjnych.

Naszą specjalnością jest geodezyjna obsługa inwestycji.

 

Posiadamy doświadczenie w realizacji poniższych usług:

  • bilans mas ziemnych
  • pomiary sejsmiczne oraz pomiary geodezyjne
  • wszelkie prace geodezyjne
  • podziały oraz rozgraniczenia gruntów
  • opracowywanie dokumentacji prawnej
  • tworzenie i aktualizacja map

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług geodezyjnych naszej firmy!
Zespół GeoGlob Sp. z o.o