Oferta

Usługi geodezyjne

Pomiary terenu

Oferujemy:

  • pomiary geodezyjne
  • pomiary sejsmiczne
  • geodezyjne pomiary realizacyjne
Geodeci w Toruniu

Ważnym elementem usług geodezyjnych firmy są pomiary terenu, w tym obsługa inwestycji. Duża część kadry zdobywała doświadczenie na znaczących projektach infrastrukturalnych w kraju i za granicą. Nasz kadra pracowała, bądź nadal pracuje m.in. przy pomiarach przedprojektowych oraz związanych z zakładaniem osnów realizacyjnych podczas: budowy infrastruktury Olimpiady Londyn 2012, rozbudowy infrastruktury drogowej w Irlandii, Irlandii Północnej, Anglii i Szkocji, budowy Autostrady A1 w Polsce, pomiarów realizacyjnych budowy huty szkła koło Nakła, pomiarów realizacyjnych budowy mostów linii kolejowych w woj. małopolskim, pomiarach realizacyjnych budowy obiektów inżynierskich w woj. kujawsko- pomorskim, budowy składowisk odpadów w gminach  północno-zachodniej Polski. Wspomagamy firmy budowlane także przy realizacji wielu mniejszych projektów poprawy infrastruktury drogowej.

Zdobyte doświadczenie pozwala nam skutecznie ubiegać się o realizację kolejnych zadań. Ważnym elementem wyróżniającym nas na tle konkurencji jest dział zajmujący się opracowaniami 3D. W skład oferowanych przezeń produktów wchodzą opracowania modeli NMT(DTM) do projektowania 3D, mające szczególne zastosowanie w przypadku dużych projektów drogowych, hydroinżynieryjnych, składowisk odpadów. Na podstawie wspomnianych opracowań wykonujemy różnego typu analizy dotyczące m.in.

  • bilansu mas ziemnych na etapie przedprojektowym oraz realizacyjnym
  • weryfikacji wykonalności rozwiązań zastosowanych w procesie realizacji projektu pod kątem m.in.  występowania kolizji z infrastrukturą tymczasową

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, rozwijamy dział rozwiązań BIM (Building Information Modeling) pozwalający na wczesne wykrywanie ryzyka związanego m.in. z niespójnością projektu i procesu realizacji inwestycji.